Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

heilige_mis:de_h.mis [2008/11/16 19:18]
hwal
heilige_mis:de_h.mis [2008/11/16 19:24] (huidige)
hwal
Regel 1: Regel 1:
 +====De Heilige Mis, een miskende schat====
 +
 +Lang geleden is dit boekje samengesteld door de H.Leonardus van Porto Mauritio, apostel van de H.Mis. Hierin ontvangt u het merg van zijn theologische kennis en het sap van zijn meditatie aan de voet van het Tabernakel.\\
 +De H.Leonardus zal u zeggen:\\
 +  * Dat één enkele heilige Mis de oneindige weldaden over de zielen en over geheel de aarde zal uitstorten,
 +  * Met welke innerlijke gesteldheid, met welke intenties, persoonlijk of algemeen, u het goddelijk Offer moet bijwonen c.q. deelnemen,
 +  * Welke onmetelijke genaden onnadenkend verloren gaat wanneer u deze buitengewone gunst verwaarloost, hoewel u de H.Mis kunt horen,
 +  * Dat men in zijn helderheid nieuwe en tot nu toe onopgemerkt schoonheden ontdekt, 
 +\\  
 + Bovendien zijn de meditaties van deze heilige apostel vooral bezield van een zodanig vuur van liefde, van een zo veroverende en zo doordringende kracht en warmte van overtuigingskracht.\\
 +\\
 +
 +//Deze miskende schat is te bestellen via het bestelformulier.//